Nyhedsbreve fra Foreningen Højer Vandtårn

Nyhedsbreve fra Foreningen Højer Vandtårn

Vi bestræber os på at bringe et nyhedsbrev 3 - 4 gange om året.

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet på mail, så tag kontakt med web@fhvt.dk

Nyhedsbrev: 0006 - februar 2018

ListePosted by Webmaster: Klaus Aalling Tue, February 27, 2018 12:32:56

Generalforsamling nr. 5
Så er det igen blevet tid til at afholde den årlige generalforsamling.

Generalforsamling den 13 marts kl.19.00 finder sted på Højer gamle Borgmesterkontor.

Dagsorden er følgende:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5. Behandling af indkommende forslag.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 7. Valg af 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Efter tur afgår: Theis Nilsson (modtager genvalg) Klaus Aalling (modtager genvalg)

Pkt .8 Valg af 2 Suppleanter for 1 år. Elisebeth S. Thomsen (modtager genvalg)

Pkr. 9 Valg af revisor. Kirsten Christensen (modtager genvalg).

Pkt. 10 Eventuelt.

NB. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

(Formand Harry Nielsen, Strandvej 20A, 6280 Højer)

Vi håber på et stort fremmøde, hvor vi byder på kaffe og kage.

Medlemskab af Foreningen Højer Vandtårn kan tegnes på stedet.

--------------------------------------------------

Tak for den støtte, vi har modtaget. Vi håber den vil fortsætte i 2018

Det årlige kontingent:

Personligt medlemskab: 50,- kr./pr. år.

Familiemedlemskab: 75,- kr./pr. år.

Firmamedlemskab: 250,- kr./pr. år.

Beløbet kan indbetales på Vandtårnets konto i Kreditbanken, Reg.nr. 7933 konto 1001994

Medlemskab tegnet efter 01.09.2017 er gældende for året 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Højer Vandtårn

____________________________________________________________________

Besøg vor webside www.fhvt.dk eller mod os på Facebook  • Comments(0)//news-blog.fhvt.dk/#post8

Nyhedsbrev: 0005 - juli 2017

ListePosted by Webmaster: Klaus Aalling Mon, July 17, 2017 11:30:44

Foreningen Højer Vandtårn vil gerne takke for den store opbakning, som såvel medlemmer som besøgende, Tønder kommune og fonde har vist os.

Bestyrelsen vil stræbe på at holde Vandtårnet og arealerne omkring vandtårnet pæne og ryddelige, samt udvikle området omkring tårnet, så det fremstår mere spændende og indbydende, hvilket gør det mere anvendeligt til diverse arrangementer.

En tur op i vandtårnet, med de fire nyopsatte klapstole langs tårntrappen, muliggør at også gangbesværede kan nyde den enestående udsigt over Højer by, marsk og vadehav.

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts. Bare 15 deltagere var mødt op til en i øvrigt spændende aften. Formandens beretning var en orientering om, hvad 2016 havde bragt. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Året sluttede med et pænt overskud, bl.a. takket være mange besøgende. To mindre ændringer i vedtægterne blev vedtaget, bla. blev det vedtaget at udvide bestyrelsen til syv medlemmer.

Peter Tappe har forladt bestyrelsen, og vor kasserer Lars Nielsen er flyttet og udtrådt af bestyrelsen. Harry Nielsen blev genvalgt, og nyvalgt blev Kim Falkhave og Tina Bæk-Nielsen. Bestyrelsen består herefter af de netop nævnte, samt Theis Nilsson og Klaus Aalling. Endvidere kan bestyrelsen optage to nye medlemmer, som vedtaget iht. vedtægtsændringerne. Vi søger mulige emner!
Også i 2017 søger vi frivillige hjælpere, som vil afløse os i sommerperioden.
Henvendelse til Theis Nilsson på tlf. 30 32 69 70

Våndtårnet vil være åbent hele sommerferien. Udover de mange andre ting vi har i støbeskeen, arbejder vi på at gentage succesen med arrangementet "Smag på marsken" der afholdes den 23. september. Følg med på vor nye Facebook-side.

Vi er glade for den støtte, vi har modtaget, og vi håber den vil fortsætte i 2017.

Det årlige kontingent fortsætter uændret.
Personligt medlemskab: 50,- kr./pr. år.
Familiemedlemskab: 75,- kr./pr. år.
Firmamedlemskab: 250,- kr./pr. år.

Beløbet kan indbetales på Vandtårnets konto i Kreditbanken, Reg.nr. 7930 konto 1001994

Med venlig hilsen
Formand for Foreningen Højer Vandtårn
Harry Nielsen
  • Comments(0)//news-blog.fhvt.dk/#post7

Nyhedsbrev: 0004 - marts 2017

ListePosted by Webmaster: Klaus Aalling Wed, March 01, 2017 07:05:45

Foreningen Højer Vandtårn, generalforsamling nr. 4
Tirsdag 14. marts kl. 19.00 i det gamle borgmesterkontor, Kirkegårdsgade 3, 6280 Højer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi ønsker, at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Årligt afholdes der ca. 6 møder á 2 timer.
Vi ønsker, at sammensætte flere hold af frivillige til at varetage forskellige mindre opgaver.
Vi ønsker, at lave nogle mindre ændringer i foreninges vedtægter.

Dagsorden.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Formandens beretning.
Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.
Pkt. 5. Ændringsforslag til foreninges vedtægter.
Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 7. Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Efter tur afgår: Harry Nielsen (modtage genvalg)
Lars Nielsen (modtager ikke genvalg)
Peter Tappe (er afgået i foråret 2016)
Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Elisebeth S. Thomsen (modtager ikke genvalg)
Pkt. 9. Valg af revisor.
Kirsten Christensen (modtager genvalg)
Pkt. 10. Behandling af indkommende forslag.

- - - Kort pause, kaffe og kage - - -

Pkt. 11. Foreningsudvikling: Præsentation af Matrix.
Pkt. 12. Eventuelt.

NB. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
(Formand Harry Nielsen, Strandvej 20A, 6280 Højer)

Vi håber på et stort fremmøde, hvor vi byder på kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For at kunne stemme skal man have tegnet medlemskab af Foreningen Højer Vandtårn for 2017 Medlemsskab kan tegnes på stedet

(Årligt kontingent: Enkeltperson 50.- kr., husstand 75.- kr., firma 250.- kr.)
eller ved indbetaling på vor bankkonto.
Kreditbanken: Reg.: 7933 Kontonummer: 1001994  • Comments(0)//news-blog.fhvt.dk/#post6

Nyhedsbrev: 0003 - januar 2017

ListePosted by Webmaster: Klaus Aalling Wed, March 01, 2017 06:53:00

Vandtårnsforeningen takker alle medlemmerne for den gode opbakning i løbet af året og ønsker jer alle sammen et rigtig godt nytår og med håb om at igen i det nye år vil bakke foreningen rigtig godt op som i gjorde i år, til diverse arrangementer og hjælp som vi havde brug for.

Igen i det nye år 2017 vil vi bestræbe os på at der vil være forskellige aktiviteter i løbet af året. Vi har fået penge Kr. 4.000 fra sparekassen Højer fonden til at etablere 3-4 sæder langs vægen i tårnet. Vi vil prøve på at ordne udenoms arealerne så det ser pænt ud, og det bliver ordnet så der er flere foreninger som kan gøre brug af området ved vandtårnet og toiletterne.

Vi arbejder på at der bliver et arrangement i forsommeren. Vi vil igen den 23 september prøve om det kan blive en tradition med arrangementet "Smag på Marsken".

Indimellem vil der komme forskellige tiltag som der vil blive indbudt til på vandtårnes Web-side eller på Facebook.

Generalforsamlingen afholdes den 14 marts Kl 19.00 på det gamle Borgmesterkontor i Højer. der vil komme indbydelse ud pr. mail

NB. Vi er glade for at I støttede os i år, og håber også I vil gøre det i 2017. Kun medlemmer som har betalt medlemskab har stemmeret.

1. Enkelt persons medlemskab Kr. 50,00
2. Familie medlemskab Kr. 75,00
3. Firma medlemskab Kr. 250,00

Beløbet kan indbetales til Vandtårnes bank. Kreditbanken Reg. nr. 7930 Konto 1001994

Også i år 2017 søger vi frivillige hjælpere som vil afløse os i bestyrelsen til sommer når der er åbent i vandtårnet.

Med venlig hilsen

Formand for Foreningen Højer Vandtårn

Harry Nielsen

  • Comments(0)//news-blog.fhvt.dk/#post5

Nyhedsbrev nr. 2 - august 2016

ListePosted by Webmaster: Klaus Aalling Sun, August 14, 2016 10:18:37

På generalforsamlingen den 8. marts skete der ingen ændringer i bestyrelsen.

Vi har fået bevilliget kikkerter fra Landdistriktsudvalget og købt 12 stk. håndkikkerter og vi har indkøbt fire flagstænger som pynter på tårnet og lokker besøgende til.

Tømrerfirmaet Pekruhn har renset og malet taget på pumpehuset. Det er en gave, som Pekruhn har skænket Foreningen Højer Vandtårn, hvilket vi siger mange gange tak for.

Der er fra kommunen projekteret og bevilliget toiletter i en del af pumpehuset bag ved vandtårnet. Vi har tømt lokalet og lokale håndværker er gået i gang med arbejdet.

Vi arbejder med at få et rum i pumpehuset indrettet, så der kan være mindre udstillinger af forskellige slags – evt. møde/undervisningslokale. Ligeledes arbejder vi på at få en varmepumpe installeret i tårnet for at holde fugtigheden nede.

Vi vil gerne stille grundstykket mellem tårn og pumpehus til rådighed til foreninger som de kan gøre brug af til offentlige arrangementer.

Sæt kryds i kalenderen.

Lørdag den 24 september fejrer vi 1 års fødselsdag, dette sker med velvillig støtte fra ”Underværker” Realdania. Det muliggør at afholde et arrangement hvis formål er at udbrede kendskab til Højer Vandtårn og evnetområdet bag vandtårnet.

Arrangementet ”Smag på Marsken” den 24 september omfatte bl.a. følgende:

Åbning af de nyetablerede offentlige toiletter.

Lokale madproducenter får mulighed for at vise deres special produkter frem.

Et lam vil blive slagtet, der vil være smagsprøver og man kan få et indblik i produktionen og forarbejdningen af marsklam, som hele sommeren har græsset ved vandtårnsarealet.

Der kan købes Højer Burger og grillet lammekød m.m. samt kaffe ,øl, vin og vand.

For børnene vil det være muligt at lave snobrød samt at deltage i forskellige form for leg.

Til dette arrangement får vi hjælp af flere frivillige samt et nogle af Højers foreninger.

Venlig hilsen

Formand for Foreningen Højer Vandtårn

Harry Nielsen  • Comments(0)//news-blog.fhvt.dk/#post4

Generalforsamling

ListePosted by Webmaster: Klaus Aalling Sun, February 21, 2016 08:43:47

Tirsdag 8. marts kl. 19.00 afholdes der generalforsamling

i det gamle borgmesterkontor, Kirkegårdsgade 3, 6280 Højer.

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning. Hvor vidt er vi kommet med projekt Højer vandtårn.

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen iflg. Vedtægter. Næstformand Theis Nilsson

(modtager genvalg) Sekretær Peter Tappe (modtager genvalg)

5. Valg af suppleant.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt: Der søges frivillige til istandsættelse og vagttjeneste.

Medlemsskab tegnet efter 01.09.2015 er gældende for året 2016.

Medlemskab af Foreningen Højer Vandtårn kan tegnes på stedet.

(Årligt kontingent: Enkeltperson 50.- kr., husstand 75.- kr., firma 250.- kr.)

Bank : Kreditbanken Regnr. 7933 konto 1001994

Der bydes på kaffe og kage.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  • Comments(0)//news-blog.fhvt.dk/#post3